Индустриален клъстер „Електромобили” организира Национална конференция „Електрическа мобилност 2013”

С 50% по-чист въздух можем да дишаме, ако всеки втори автомобил е електрически. Как да се случи това ще обсъжда Национална конференция „Електрическа мобилност 2013”. Участие в нея ще вземат специалисти от Дания, експерти от министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията; икономиката и енергетиката; околната среда и водите, както и представители на бранша. Конференцията ще бъде проведена на 27 септември /петък/, от 10.00 ч. в хотел „Анел“, гр. София. Организатор е Индустриален клъстер „Електромобили”, а събитието е част от проект „Развитие на клъстерите в България” по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”.

Основна тема на конференцията е навлизането на електрическата мобилност в България, перспективите за развитие и индустриализация. Форумът ще обсъди възможностите, предизвикателствата и перспективите, пред които е изправена електрическата мобилност в България, ще бъдат представени добри практики на различни компании, работещи в сферата на електрическата мобилност.

Индустриален клъстер „Електромобили“ /ИКЕМ/ е регистриран преди четири години като сдружение с нестопанска цел. Това е единствената професионална организация в България в сферата на електрическата мобилност. Клъстерът участва на експертно ниво по направления като стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти и др. Клъстерът е инициатор за създаването на  „Национална програма за електрическа мобилност – България 2025 г.“ Главната цел на сдружението е електромобилността в България да бъде с българско участие.

За контакти:

Мария Маркова

Моб. тел. +359 889 504 880

e-mail: pr@emic-bg.org, office@emic-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Национална конференция „Eлектрическа мобилност 2013”