24.10.2013

Информационен семинар относно проблема със забавяне на плащанията и начина, по който една нова европейска Директива (2011/7/ЕС) цели да се пребори с него, организира на 24 октомври 2013 г., от 13.00 до 17.45 часа, в Интер Експо Център (София, бул. Цариградско шосе 147) Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия.

Всяка година в България хиляди малки и средни предприятия фалират, докато чакат да им бъдат изплатени фактурите. Новата Директива за забавените плащания е важно правно развитие в тази сфера, а целта й е да гарантира плащането на фактури от предприятия в рамките на 60 дни, а плащането на фактури от държавни органи в рамките на 30 дни.

Семинарът ще даде възможност на участниците да научат повече за проблемите със забавените плащания и да зададат въпроси за прилагането на директивата и ползите от нея.

Участието в семинара е безплатно, но с предварителна регистрация чрез попълване на онлайн регистрационна форма в периода 17-24 октомври. За допълнителна информация можете да се обръщате към Мира Гатева - e-mail: late-payment-bulgaria@ascentcommunications.eu, телефон: (+359) 2 952 34 00.

Семинарът се провежда в контекста на продължаващата информационна кампания във връзка с Директива 2011/7/ЕС, която беше приета на 16 февруари 2011 г. и трябваше да бъде транспонирана във всички държави-членки на ЕС до 16 март 2013 г. През м. Ноември 2012 г. директивата беше транспонирана и в българското законодателство чрез промени в Търговския закон. В свое становище от 19.10.2012 г. относно проекта за промени в Търговския закон БСК обърна внимание върху факта, че транспонирането на директивата не е пълно и за ефективното й приложение са необходими промени в Закона за обществените поръчки и в Гражданския процесуален кодекс, където да се въведе възможност за запориране на държавно и общинско имущество при некоректно поведение на съответните ведомства, в качеството им на страни по търговски договори.

Актуалната позиция и предложения на БСК по проблема със забавените плащания ще бъдат представени по време на информационния семинар от зам.-председателя на камарата Камен Колев, който от години следи процеса по приемане и транспониране на европейската директива.

вж. БРОШУРА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Информационен семинар относно прилагането на европейската Директива за забавените плащания