24.10.2013

Дискусия по проблемите на здравеопазването и Бюджета на НЗОК за 2014 г. ще се проведе в БСК на 24 октомври 2013 г., четвъртък.

За участие са поканени представители на Комисията по здравеопазване при 42-то НС, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, Националната асоциация на работодателите от здравеопазването в РБ, Асоциацията на областните болници, Сдружението на общинските болници, Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравноо осигуряване.

Срещата е закрита за журналисти.

Информация за резултатите от проведения разговор ще бъде публикувана на страницата на БСК, а участници в срещата ще дадат изявления за медиите в 13.00 часа в Българската стопанска камара.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия по проблемите на здравеопазването и Бюджета на НЗОК за 2014 г.