На 23 октомври 2013 г., сряда, от 15.30 часа, в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. БСК ще бъде представена от Йорданка Велинова, експерт „Данъчна политика“.

Участниците в заседанието ще обсъдят и дадат становище по проекта на Постановление на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната. Проектът предвижда от 1 януари 2014 г. МРЗ да е в размер на 340 лв., а минималната почасова ставка да е 2,03 лв.

В мотивите си към проекта на постановление министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов отбелязва, че „умереното увеличаване на МРЗ, което се предлага, няма да компрометира сериозно склонността на работодателите към наемане на нови работници и запазване на сегашните работни места. Други фактори ще оказват далеч по-силно въздействие в тази област. Напротив, увеличението на МРЗ ще допринесе до известно оживление на потреблението на лицата и семействата, които разчитат на нея, и от тази гледна точка ще има стимулиращо въздействие върху икономическата динамика“.

Според министъра, благоприятно ще се повлияят приходите от данъци и осигурителни вноски.

Друг аргумент на министър Адемов е, че повишаването на МРЗ ще доведе до намаляване на нерегламентираното заплащане и изсветляване на доходите от труд.

В мотивите на министър Адемов се казва още, че увеличението на МРЗ няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не е необходима финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите, съгласно изискванията на чл.35, ал.1, т.4 от Устройствения правилник на МС и неговата администрация.

Работодателските организации и, в частност – БСК, многократно през последните месеци изразиха позиция срещу увеличението на МРЗ, като аргументират това свое становище с опасността от допълнително свиване на трудовия пазар и увеличение на „сивия“ сектор. Освен това, според БСК, всяко административно увеличение на МРЗ без оценка на въздействието на тази мярка води до негативни последствия за икономиката. Промените на МРЗ следва да бъдат предприемани в рамките на бюджетната процедура само при доказана необходимост за съответната година - рязък скок на производителността и/или цените.

***

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС