Официалните празници в РБ са определени в чл. 154, ал. 1 от КТ

Почивните дни през 2014 г. са обявени съгласно чл. 154, ал. 2 от КТ, 
чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител и 
Решение № 697 на Министерския съвет от 14 ноември 2013 г.


ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2014 г.

Почивни дни:  

1 януари 2014 г. (сряда)
 
Нова година

3 март (понеделник)
 
Ден на Освобождението на България
от османско иго – национален празник

18-21 април 
(петък-понеделник)
 
Възкресение Христово - Великден


1-6 май (четвъртък-вторник)

  • 2 май (петък)
  • 5 май (понеделник)

1 май - Ден на труда
6 май - Гергьовден

  • отработва са на 10 май (събота)
  • отработва са на 31 май (събота)

24 май (събота)
 
Ден на българската просвета и култура
и на славянската писменост

6 септември (събота)
 
Ден на Съединението

22 септември (понеделник)
 
Ден на Независимостта на България

1 ноември (събота)
 
Ден на народните будители

24-26 декември (сряда-петък)

  • 31 декември (сряда)

Бъдни вечер и Рождество Христово

  • отработва се на 13 декември (събота)

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2014 Г.