Дискусия на тема „Възможности за партньорство и съвместни инициативи между Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и браншовите организации от хранителната и питейна индустрия, членове на БСК“ ще се проведе на 19 ноември 2013 г., вторник, от 15.30 до 17.00 часа, в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1).

Кратко встъпително експозе по темата ще направят професор Пламен Моллов – изпълнителен директор на БАБХ, и д-р Светла Чамова – изпълнителен директор на Асоциацията на млекопреработвателите в България.

Целта на дискусията е да бъдат обменени идеи за подобряването на диалогa в работата на браншовите организации от хранителната и питейната индустрия и БАБХ.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия „Възможности за партньорство между Българската агенция по безопасност на храните и браншовите организации от хранителната и питейна индустрия