31.01.2014

На 31 януари 2014 г., петък, от 10.00 часа, в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Членовете на комисията ще обсъдят проекти за промени в девет наредби в областта на осигурителните отношения:

  1. Проект на ПМС за изменение на Наредбата за осигурителните каси;
  2. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
  3. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезще­тения за безработица;
  4. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”;
  5. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
  6. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;
  7. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести;
  8. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
  9. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

 

Промените са свързани с необходимостта от постигане на пълно съответствие с Кодекса за социално осигуряване.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Комисията по осигурителни отношения към НСТС