24.02.2014

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава на 24 февруари 2014 г., вторник, от 13.00 часа, в Гранитната зала на МС.

По време на заседанието ще бъдат разгледани проектите на постановления на МС за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионални болести, както и на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество