31.03.2014

На 31 март 2014 г., понеделник, от 11.00 часа,
в заседателната зала на БСК (София, ул. Алабин 16-20, ет.1)

ще се проведе съвместна пресконференция на
Българската стопанска камара, Българския лекарски съюз и
браншовите организации на работодателите в системата на здравеопазването

на тема:

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ `2014 -
състояние, проблеми, решения, предизвикателства

Повод за пресконференцията е активният междуинституционален диалог, който се провежда през последните седмици, в контекста на необходимостта от финансово стабилизиране на НЗОК и необходимостта от радикални реформи в системата на здравеопазването.

Анализът, който ще бъде представен, е подкрепен със съответната статистическа информация и прави преглед на структурните проблеми на здравеопазването в пет основни направления:

  • финансиране на системата,
  • органинизация на системата,
  • технологична и кадрова обезпеченост,
  • нормативна недостатъчност,
  • ефективност на здравната система.

 

За „болестите“ на здравната система ще говорят:

  • Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК;
  • Григор Димитров, главен директор „Осигурителни отношения“ в БСК и член на Надзорния съвет на НЗОК;
  • Д-р Цветан Райчинов – председател на Българския лекарски съюз
  • Д-р Димитър Димитров, председател на Националната асоциация на работодателите в здравеопазването;
  • Представител на Сдружението на общинските болници.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ `2014 - състояние, проблеми, решения, предизвикателства