Българската стопанска камара, със съдействието на Камара на строителите в България, организира семинар за представяне на западноевропейския модел за провеждане на инструктажи на работното място (toolbox). Събитието е насочено към представители на строителния сектор и се провежда в рамките на европейския проект TOOLBOXLAB, който се съфинансира от Програмата за учене през целия живот на ЕС.

Основна цел е представянето на ръководство за провеждане на toolbox - срещи за обсъждане на конкретни проблеми по безопасността и здравето при работа, които се прилагат в редица европейски страни (Белгия, Холандия, Франция, Великобритания и др.), както и изискванията в българското законодателство относно инструктажите за осигуряване на ЗБУТ.

Семинарът ще се проведе на 09 април 2014 година в Камарата на строителите в България. 

Подробности вижте в прикачения файл.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение