Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе свое заседание на 15 юли 2014 г., вторник, от 10.30 часа в Гранитната зала на Министерския съвет при следния дневен ред:

1. Общ ЗИД на Закона за професионалното образование и обучение, внесен от група народни представители;

2. Разни.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС