На 4 септември 2014 г., от 9.30 часа, в Гранитната зала на МС ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Членовете на съвета ще изслушат и обсъдят:

  1. Информация от зам.-министъра на финансите Кирил Ананиев за състоянието на Държавния бюджет
  2. Информация от министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов за състоянието на сектор „Енергетика“ и, в частност – електроенергетиката;
  3. Проект на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Материалът е обсъден на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта на 26.08.2014 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество