Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) организират кръгла маса на тема: “Заетостта в селските райони – проблеми и възможни решения”, която ще се проведе на 5 септември 2014 г. /петък/ от 9.00 ч. в сградата на Централен кооперативен съюз, гр. София.

ЕИСК и ИСС отдават първостепенно значение на развитието на селските райони като предпоставка за благосъстоянието на Европейския съюз. Постигането на тази цел изисква изпълнението на целенасочени програми, разработени с участието на гражданите и основани както на пълноценното използване на местните ресурси, така и на подкрепата от национални и европейски фондове. Заетостта, социалната закрила и професионалното образование са сред основните приоритети за балансирано развитие на селските райони и през новия програмен период 2014-2020 г.

Целта на предстоящото събитие е представителите на местните и националните власти и организации да обсъдят проблемите пред развитието и възможностите за заетост и устойчиво селско развитие, както и да се формулират препоръки за европейските, националните и регионалните политики за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г..

Участие в кръглата маса ще вземат представители на ЕИСК и ИСС, на Министерство на земеделието и храните, Министерство на труда и социалната политикa, Министерство на икономиката и енергетиката, на Национален статистически институт, Национално сдружение на общините, Централен кооперативен съюз, кметове и др.

Очакваме Ви в сградата на Централен кооперативен съюз, ет.13.

За контакт и повече информация:

Ива Михайлова

Тел.: 02 939 80 17; Моб. тел.: 0898 50 77 59

E-mail: imihailova@esc.bg

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кръгла маса