БСК стартира процедура за избор на изпълнител с обект "Подготовка и отпечатване на материали за популяризиране на проект", в рамките на проект “Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество”, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни.

Оферти се приемат до 14.00 часа на 23 октомври 2014 г., четвъртък,
на адрес София 1000, ул. Алабин 16-20, ет.1, стая 110.

Тръжната документация е публикувана в прикачените по-долу файлове.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител с обект