БСК обявява процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за опериране на централна и регионални структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството в Смолян и Кърджали” 

Публичната покана е по проект “Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество”, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни.

Оферти се приемат до 14.00 часа на 01.12.2014 г.
на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, офис 110.

Отварянето на офертите ще стане
на 01.12.2014 г. от 15,00 часа, в заседателната зала на БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Публична покана за изпълнител: Доставка и монтаж на офис оборудване