На 28 ноември 2014 г., петък, от 17.30 ч., в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Социалните партньори ще обсъдят проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г., проект на Бюджетна рамка за 2016-2017 г. и проект на Закон за Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

БСК ще бъде представена от изпълнителния председател Божидар Данев и зам.-председателя Димитър Бранков.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС