Българска стопанска камара, партньор по Проект „Траснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество“ – TRIGGER,  изпълняван по Програмата за европейско териториално сътрудничество „България – Гърция 2007 – 2013 г.”, организира работна среща на тема „Основни аспекти на предприемачеството и стартиране на собствен  бизнес“, която ще се проведе на 29 и 30 януари 2015 година в град Смолян, хотел Кипарис Алфа, заседателна зала.

За участие са поканени представители на целевите групи от България и Гърция.

Програма и допълнителна информация може да видите в прикачения по-долу файл.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работна среща: „Основни аспекти на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес“