На 3 февруари 2015 г., вторник, от 11.00 часа
в залата на Българската стопанска камара (
ул. Алабин 16-20, ет.1)

ще бъде учреден

ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР "СИГУРНОСТ".

Дневният ред на форума включва:

  1. Избор на председателстващ и секретар на учредителното събрание;
  2. Вземане на решение за учредяване на ИК "Сигурност"
  3. Приемане на Устав на сдружението;
  4. Избор на ръководни органи;
  5. Други.

 

Учредителното събрание е открито за журналисти!

За контакт: 

Татяна Иванова, тел. 0888 54 77 89
tatyanaivanov09@gmail.com
 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Учредяване на Индустриален клъстер