Българската стопанска камара провежда проучване сред фирмите за отношението и дейностите им в сферата на КСО .

Онлайн въпросникът е публикуван тук!

Целта на проучването е да предостави информация доколко компаниите са информирани по темата "Корпоративна социална отговорност (КСО)", какви са техните основни приоритети и дейности по КСО, дали са наясно с основните инструменти и средства на КСО, предоставят ли нефинансова информация, кои подходи използват за тази цел, какви са предизвикателствата и пречките и как ги преодоляват. 

КСО е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за икономическото си развитие, но същевременно да съдейства за подобряване на живота на своите служители и техните семейства, местната общност и обществото като цяло. 

Това проучване е част от проект "Корпоративна социална отговорност за всеки"осъществяван от Международната организация на работодателите и работодателските организации на България, Хърватска, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Турция. 

Целта на проекта е повишаване на информираността и изграждане на капацитет у работодателските организации и фирмите в Югоизточна Европа по отношение на КСО и устойчивото й отчитане. 

Резултатите от проучването ще се използват за основа за подготовка на обучения в рамките на проекта.

Включете се в анкетата до 24 април 2015 г., като попълните електронния въпросник!

Предварително благодарим за отделеното време и внимание!

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Проучване сред фирмите за отношението и дейностите им в сферата на КСО