На 13 май 2015 г., от 12.00 часа, в Гранитната зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори ще обсъдят:

  1. Проект на ЗИД на Кодекса на труда
  2. Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
  3. Проект на ПМС за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
  4. Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

 

БСК ще бъде представена от Димитър Бранков - зам.-председател.

Проектите на документи за дискусия, както и позициите на БСК по предложените промени в КТ и КСО, са публикувани в прикачените по-долу файлове.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС