Утре, 29 септември, от 15 ч. в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

В дневния ред е предвидено социално-икономическите партньори да разгледат проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешенията за работа на чужденци в Република България.

Ще бъде разгледан и проект на Закон за изменение на Закона за държавния служител, внесен от народни представители.

С позициите на БСК по темите, включени в дневния ред на заседанието, можете да се запознаете от прикачените по-долу файлове.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС