ПОЧИВНИТЕ ДНИ ПРЕЗ 2017 Г.

Официалните празници в РБ са определени съгласно
чл. 154, ал. 1 от КТ и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

Вижте още:

БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРАЗНИЦИ

ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ

ИМЕННИ ДНИ