На 11 април 2016 г., понеделник, от 11.00 часа, в Гранитна зала на МС ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи;
  2. Анализ от прилагането на разпоредбата на чл. 114 а от Кодекса на труда;
  3. Разни

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ЗАСЕДАНИЕ НА НСТС