вж. ПРОГРАМА и РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

____________________________________

На 11 май 2017 година в гр. София ще се проведе конференция на тема „Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“, организирана от Асоциацията на професионалните озеленители в България (член на БСК).

Целта на конференцията е запознаване с добрите практики при изграждане на зелени градски инфраструктури – паркове, градини, улично озеленяване, вертикално и покривно озеленяване и т.н.

Лектори ще бъдат наши изтъкнати ландшафтни архитекти, както и специалисти от чужбина. Темите обхващат областта на парковото строителство и озеленяването. Ще се отдели внимание на инициативата „Green city” и „Green year 2020”.

Конференцията ще се проведе на 11 май 2017 година (вторник), от 13.00 часа, в зала „София“ на Гранд хотел София - гр. София. Регистрацията на участниците започва от 12,30 часа.

Такса за участие – 110,00 лв.

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN: BG38RZBB91551061033112
SWIFT: RZBBBGSF

За предварителна резервация и подробности:
тел. 0884 238361 или 0884 310290, факс 084 269970
e-mail: events@premiertours.bg или landscapers.bg@abv.bg

ЛЕКТОРИ:

 • доц. д-р Анелия Пенчева – преподавател в Лесотехнически университет (Факултет по екология и ландшафтна архитектура
 • д-р ланд. арх. Ценка Кунева - преподавател в Лесотехнически университет (Факултет по екология и ландшафтна архитектура
 • ланд. арх.Цанко Коцев – технически консултант „Ландшафтни решения” във фирма VJF
 • Emmanuel Mony – Президент на European Landscape Contractors Association (ELCA)
 • Yves Heirman – Изпълнителен Директор на European Landscape Contractors Association (ELCA)- Belgium
 • Henrik Bos – Президент на Комитета на фирмите на European Landscape Contractors Association (ELCA)- Finland
 • Neil Huck - British Association of Landscape Industries - Great Britain
 • Rien van der Spek - Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) –Netherlands

ТЕМИ:

 • Заплахата от чуждоземни фитофаги за България. Състояние на проблема и реалните стъпки за ограничаване на тяхната инвазия
 • Нови изделия и технологии при уличното озеленяване
 • Природосъобразни решения за устойчив ландшафтен дизайн
 • Озеленяване на урбанизираните територии в контекста на инициативата „Green city” и “Green year 2020”
 • Политики и практики в Европа за подобряване на зелената инфраструктурата
 • Нови европейски технологии и европейски работни практики в озеленяването
 • Ефективното използване на ресурсите на околната среда при изграждането на зелена инфраструктура
 • Засилване ангажираността и реалната заинтересованост на правителствата от ЕС относно изграждането на нови озеленени територии

Конференцията е част от програмата на Борда на European Landscape Contractors Association (ELCA), чието заседание ще се проведе в София през м. май. ELCA е международна организация, която представлява над 180 хиляди предприятия в Европа, занимаващи се професионално с изграждане, оформяне и поддържане на зелени системи и зелени градски инфраструктури. Асоциация на професионалните озеленители в България е член на ELCA от 2014 година.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция