Европейският икономически и социален комитет ще възнагради новаторски инициативи, провеждани от организации на гражданското общество и/или отделни лица и насочени към интеграцията на пазара на труда на новодошлите и на всички хора, които са далеч от пазара на труда и изискват специфична подкрепа.

Целта на наградата "Гражданско общество", която се присъжда ежегодно, е да се отличат и поощрят инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или на отделни личности, които са допринесли значително за насърчаването на европейската идентичност и интеграция. Общата цел е да се популяризира приносът на организации на гражданското общество и/или на отделни личности за формирането на европейска идентичност и гражданство като основа за общите ценности, на които се гради европейската интеграция.

Наградата, която е на обща стойност 50 000 евро, ще бъде присъдена на 7 декември 2017 г. и е отворена за организации на гражданското общество, официално регистрирани в рамките на Европейския съюз и действащи на европейско, национално, регионално или местно ниво. Конкурсът е открит и за отделни лица.

Крайният срок за подаване на заявления е 8 септември 2017 г.

Правилата за състезанието и формуляра за кандидатстване са достъпни тук.

За допълнителна информация, моля, изпратете имейл до: civilsocietyprize

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кандидатствайте за наградата на ЕИСК за иновативни проекти за насърчаване на качествена заетост!