Конференция

Индустриален клъстер Средногорие

Ви кани да посетите

КОНФЕРЕНЦИЯТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“
УПРАВЛЕНИЕ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА

1 март 2018 г. СОФИЯ, ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР, ЗАЛА ВИТОША

БСК е институционален партньор на събитието

__________

ПРЕДСТАВЯНЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

__________

Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“ ще постави акцент върху актуалните въпроси, касаещи развитието на транспорта и логистиката в България.

Основополагащ фактор за устойчивия икономически растеж на всяка държава е добре развитата транспортна и логистична инфраструктура, позволяваща ефективното разпространение на стоките и безпроблемното пътуване на хората, което води до свързаност, достъпност и подобряване качеството на живот.

Поради актуалността на този въпрос, форумът ще осигури необходимите условия за обсъждане на теми свързани с: бъдещето на транспортната политика в България, иновативните решения в логистичния сектор, предизвикателствата пред интермодалните терминали, подобряване управлението на товарите и качеството им по цялата верига на доставки, както и добри практики от този бранш.

По време на конференцията ще бъдат разгледани ключовите средства за изграждането на една устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности. Ще бъдат обсъдени и принципите за формиране на съвременната логистика, осигуряваща благоприятни условия и конкурентни предимства, както за фирмите у нас, така и за привличането на международния транзитен поток от стоки през територията на България.

Събитието ще бъде посетено от широк кръг представители на бизнеса, държавните институции, неправителствения сектор, както и медии.

Приложено изпращам на Вашето внимание представяне и програма на събитието.

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ:

120 лева за участник

100 лева при двама и повече участници от организация

(Цените са с включен ДДС)

Можете да се регистрирате до 26 февруари ТУК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.