КЗЛД организира разяснителна кампания за прилагане на GDRP

Комисията за защита на личните данни организира „Разяснителна кампания” в четири града в България – Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас, в месеците от февруари до април 2018 г.
Събитията имат за цел постигане на широка обществена осведоменост по всички въпроси, свързани с реформата в ЕС в областта на личните данни и новата правна рамка, която създава Общият регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP). Те са насочени към широката публика, администраторите на лични данни и към всички заинтересовани лица.
В хода на събитията КЗЛД ще представи основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни.
 
График за провеждане на събитията:
16 февруари 2018 г. – гр. Пловдив – местата са изчерпани
7 март 2018 г. – гр. Велико Търново – местата са изчерпани
19 април 2018 г. – гр. Варна
20 април 2018 г. – гр. Бургас
 
С оглед на по-добра организация и координация на информационно - разяснителните събития, участието в тях ще се осъществи след предварителна регистрация, като изпратите имейл на: halaminov@cpdp.bg с информация за Вас и компанията Ви.
 
Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни.
 
За повече информация: +359 2 915 35 34, halaminov@cpdp.bg 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.