Общо събрание на БАМИ

Общото годишно събрание на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) ще се проведе на 17 май 2018 год. (четвъртък), от 13.30 часа ,в сградата на „Нипроруда” АД, бул. Александър Стамболийски № 205.

Съгласно Устава на БАМИ, поканата ще бъде публикувана в Държавен вестник и ще се изпрати на всички членове.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.