Във връзка с 15-та годишнина от създаването на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), институтът организира семинар с международно участие на тема „Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за насърчаване на колективното договаряне“. Форумът ще се проведе на 23 април (от 9.30 до 18.00 часа) и 24 април (от 9.30 до 12.00 часа) 2018 г., в конферентната зала на „Суит Хотел – София“.

За участие са поканени ръководителите на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, сред които и БСК, представители на МТСП, посредници и арбитри към НИПА, представители на научно-изследователски институти и звена.

Участие в семинара са потвърдили Кевин Фоли – председател на Трудовия съд и бивш ръководител на Националната служба за помирение на Република Ирландия, Минава Ебисиу – ръководен служител в отдел „трудово право и реформи“ на Международното бюро по труда – Женева, и Кристина Михеш – старши специалист по социален диалог и трудово право в регионалния офис на Международното бюро по труда за Централна и източна Европа – Будапеща.

Семинарът ще бъде официално открит от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Програмата на семинара предвижда представяне на българското издание на „Практическо ръководство за професионално помирение при уреждане на колективни трудови спорове“, от неговия автор Кевин Фоли, както и въпроси към автора и последваща дискусия. Г-н Фоли ще представи и ирландския опит в областта на уреждането на трудови спорове и ролята на ръководените от него институции в индустриалните отношения.

Г-жа Ебисуи ще представи изданието на български език на сборника на МОТ „Системи за уреждане на трудови спорове. Насоки за постигане на по-добри резултати“ в контекста на международните трудови стандарти и критерии за ефективно уреждане на колективни трудови спорове.

Г-жа Кристина Михеш ще направи презентация по въпроси, свързани с ефективната превенция и уреждане на колективни трудови спорове, във връзка с Конвенция 154 на МОТ и становищата на надзорните органи на МОП, през призмата на взаимоотношенията „колективно трудово договаряна – право на стачка“.

От страна на НИПА ще бъде направен обзор на дейността на института през изминалия 15-годишен период и основните елементи от приетата от Надзорния съвет на института Стратегия за развитие в периода 2018-2020 г. Очаква се в хода на предвидените след всеки панел дискусии да бъдат обсъдени и въпроси, свързани с резултатите от приключилия проект за подобряване на нормативната уредба на посредничеството и арбитража, осъществяван от НИПА.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар „Ефективното предотвратяване и разрешаване на колективни трудови спорове като основно средство за насърчаване на колективното договаряне“.