Иновации чрез дизайн-специализирано обучение за МСП

Как да създаваме иновации, които потребителите не очакват, но които в крайна сметка ще харесат? Как да създадете продукт или услуга, които се открояват от доминиращите на пазара и са толкова необходими, че хората неминуемо ги заобичват?

Отговор на тези въпроси, може да получите с прилагането на принципите на иновации чрез дизайн (design-driven innovation). Тези принципи разкриват как лидерите на Apple, Nintendo, Alessi и др., изграждат ненадминати и устойчиви конкурентни предимства чрез иновации, които не идват от пазара, а създават нов пазар. Тези лидери се състезават с продукти и услуги, които имат радикално ново значение, които предлагат напълно нова причина да бъдат закупени от клиентите. Иновационният дизайн предлага решение как да създадеш тази нова визия и как успешно да я предложиш на клиентите си.

Не можеш просто да питаш потребителите какво искат и да опитваш да им го даваш. До времето, в което ще си го създал, те ще искат нещо ново.” (Стив Джобс)

Обучението цели да популяризира и да Ви запознае с основните принципи на дизайн чрез иновации, като се фокусира върху дизайна като ключов двигател за развитие на МСП на световния пазар.

Целта на обучението е да запознае участниците с ползите и възможностите от прилагане на дизайн чрез иновации и обхваща 6 основни теми:

  • Дизайнът - инструмент за управление. Как да промените правилата на конкуренцията, да насърчите творчеството и да изградите нов общ процес за разработване на продукти;
  • Дизайн на добавената стойност за вашите продукти и услуги. Как да изграждаме по-ефективни и отличителни услуги, да ангажираме клиентите в процеса на проектиране и да конвертираме нуждите на хората в пазарни възможности;
  • Материали и технологии. Как да се използват новите производствени технологии и иновативни материали в подхода на МСП към бизнеса;
  • Ефективно разработване на продукти. Как да подобрите дизайна на продуктите и да приложите концепции за елиминиране на отпадъците;
  • Дизайн за устойчиви продукти / услуги. Как да разработим по-екологични продукти, като ги проектираме с инструменти за оценка и изчисляване на жизнения цикъл;
  • Работни проекти. Предоставя се богат набор от допълнителни материали, включително много казуси и някои инструменти за управление на проекти;

Обучението обхваща един ден присъствен курс и 3-месечен онлайн курс с чуждестранни ментори. Обучението ще се извършва дистанционно и онлайн с обща натовареност 24 часа през тези три месеца. Всеки участник ще има възможност да избере 6 обучителни модула от общо 15, които смята за най-релевантни за неговата сфера на дейност. Обучението по различните модули ще се проведе онлайн. След преминаване на избраните модули, всеки участник ще трябва да разработи и представи казус, който ще бъде свързан с дейността на организацията или фирмата, в която работи. Участниците ще бъдат напътствани по време на разработката и ще им бъдат предоставени реални примери, върху които могат да построят своя казус. Разработените казуси ще бъдат представени и дискутирани на финално събитие.

Обучението е предназначено за:

  • МСП с доказана концепция на иновативен продукт, процес или услуга и обещаваща бизнес стратегия за комерсиализация на европейско/световно ниво;
  • МСП с продукт, процес или услуга вече на пазара, която желае и има доказана идея как да подобри, така че да изпревари конкурентите си, да увеличи пазарния си дял и да спомогне за решаване на проблем в определена област;
  • МСП с иновативен продукт, процес или услуга, който ще създаде изцяло нов пазар.

Допускат се и участници, потенциални кандидати по Инструмента за МСП.

Обучението ще се проведе на Английски език. Не се предвижда превод!

Събитието е без такса за участие, но се изисква регистрация. Регистрации се приемат до 8 май, вторник, или до изчерпване на местата!

Можете да се регистрирате за участие като попълните приложената регистрационна форма, или ТУК.

За контакт: Боряна Младенова, тел.: 02 9362 0934, e-mail: b.mladenova@bia-bg.com

Местата за участие за ограничени!

Повече информация за програмата и регситрационна форма ще намерите в прикачения файл. 

Registration form and agenda

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.