IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия

IFIB2018 ще се проведе в периода 27-28 септември 2018 г. в Торино, Италия и ще бъде структуриран в три части: конференция, партньорско събитие и последваща сесия.

Фокусът на Форума са биотехнологиите, като доставчик на нови ресурси за индустрията.

Основни теми:

• Биоикономика и кръгова икономика;

• Енергия и околна среда;

• Биологични индустрии;

• Политики;

• Агро-фууд;

• Морска биотехнология;

Участниците ще имат възможността да намерят потенциални партньори за сътрудничество, да развият бизнес идеите си, да сключат лицензионни споразумения, да създадат съвместни предприятия, да обменят опит.

За събитието можете да се регистрирате тук

Краен срок за регистрация: 28 септември 2018

 

За повече информация:

Боряна Младенова

тел.: +359 2 932 09 34

E-mail: b.mladenova@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.