Конференция „Индустрия и енергетика“ 2018

КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА 2018“ ще се проведе на 31 май 2018 г., от 9:00 ч. в гр. София, Интер Експо Център, зала „Витоша“.

Организатор на събитието е ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СРЕДНОГОРИЕ.

БСК е институционален партньор на събитието.

Конференция „ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГЕТИКА 2018“ е платформа за представяне на национални политики и пазарни регулации в областта на енергетиката, позициите на производители, търговци на електроенергия и промишлени консуматори.

Целта на форума е да бъдат потърсени общи решения за надграждането на успешно взаимодействие между институциите и бизнеса с цел стимулиране на инвестициите в енергийно-ефективни технологии и преодоляването на съществуващите дисбаланси в енергийната система.

Събитието ще бъде посетено от представители на държавната власт, експерти от браншовите организации, търговци на електроенергия, производители и индустриални консуматори, специалисти в областта на енергийната търговия в рамките на регионалния и европейски електроенергиен пазар, мениджъри и експерти от мрежовите компании.

Основните акценти на конференцията са:

  • Енергийната политика на България;
  • Състоянието на електроенергийния пазар и позициите на отделните участници в него;
  • Перспективи за разработване на по-интегриран и конкурентоспособен енергиен пазар;
  • Предизвикателства пред индустриалните енергийни консуматори;
  • Успешни примери и добри бизнес практики;
  • Сигурност на енергийните доставки;
  • Намаляване на техническите и регулаторни пречки;
  • Технологични решения и нововъведения в енергийния сектор.

ПРОГРАМА

Регистрация

Моля, регистрирайте се до 25 май 2018 г.

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ И НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ:
120 лева за участник
100 лева при двама и повече участници от организация
(Цените са с включен ДДС)

Регистрационната такса може да заплатите на банковата сметка на:
Сдружение “Индустриален клъстер Средногорие”:
Уникредит Булбанк IBAN: BG32UNCR75271061989617
BIC: UNCRBGSF

За повече информация:

Ева Драгоева, 087 994 8480
e.dragoeva@srednogorie.eu

Златина Саръева, 087 994 8479
z.saraeva@srednogorie.eu

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.