30.10.2018 - 09.11.2018

Покана за избор на изпълнител на дейност Проучване на образуваните отпадъци в страната, възможните бизнес модели за преработването им и проучване на възможностите в другите странипо проект “Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците”, (SWAN) - BMP1/2.2/2637/2017, финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани - Средиземно море“.

Срокът за представяне на офертите е 9 ноември 2018 г.

Документация

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Покана за избор на изпълнител по дейност