На 17 декември 2018 г., понеделник, от 11.00 часа,
в БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1)

Ще се проведе пресконференция на тема: 

„2018 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“  

Ще бъдат представени резултатите от годишното проучване сред членовете на БСК относно бизнес климата през изтеклата година и очакванията за 2019 г. по отношение на икономическата среда, инвестициите, работните места и др.

Проучването се осъществява от БСК за четиринадесета поредна година, а целта е да се изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Основните теми са свързани с отражението на политическите процеси в международен и национален план върху бизнеса в България, както и с бизнес планирането за следващата календарна година.

Резултатите от проучването ще представи председателят на БСК Радосвет Радев. В пресконференцията ще участват и зам.-председателите Димитър Бранков, Камен Колев и Петър Денев.

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пресконференция: