07.03.2019 - 14.03.2019

ПУБЛИЧНА ПОКАНА: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПЛАТФОРМАТА SWAN ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОТПАДЪЦИТЕ”

Проект “Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците”, (SWAN) - BMP1/2.2/2637/2017

Дата на публикуване

07.03.2019 г. - 09:10

Дата на валидност

14.03.2019 г. - 17:00

„Балкани- Средиземно море“ 2014-2020

Възложител: Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Документация https://www.eufunds.bg/bg/node/1146

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Покана за избор на изпълнител по дейност: „Доставка и монтаж на оборудване за платформата SWAN за повторна употреба на отпадъците”