Дискусионен форум, посветен на взаимодействието между бизнеса и образованието на територията на Област Добрич, ще се проведе на 22 май 2019 г., в сградата на Община Добрич, от 10.00 до 12.30 часа.

Съорганизатори на форума са Стопанска камара – Добрич и Община Добрич.

За участие са поканени представители на фирми от региона, ръководители на професионални гимназии и други образователни институции на територията на Област Добрич, както и медии.

Форумът ще бъде открит от кмета на Община Добрич Йордан Йорданов и председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев.

Събитието цели да предложи платформа за информационен обмен между държавните институции, регионалния бизнес и образователните институции в региона (професионални и общообразователни гимназии), като представи настоящите базови проблеми и решения от гледна точка на трите страни в процеса.

Предлагайки диференциран и подробен анализ на ситуацията, форумът ще предложи идеи за:

 • подобряване на комуникацията между трите звена;
 • адаптация на образованието към нуждите на пазара на труда;
 • по-застъпена интеракция и интеграция на образованието със и в бизнеса;
 • формулиране на по-ясни изисквания спрямо практическите умения и компетенции на учащите се;
 • приоритизиране на дългосрочните цели

Участието във форума е безплатно, но е необходима регистрация.
За целта попълнете ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ до 21 май 2019 г.

ПРОГРАМА:

9.30 ч.: Регистрация на участниците

10.00 ч.: Откриване (продължителност 15 минути)

 • Йордан Йорданов – кмет на Община Добрич
 • Радосвет Радев – председател на Българската стопанска камара

10.15 ч.: Панел 1 – базовият проблем с кадрите (продължителност 20 минути)

Националната картина: Общи проблеми на пазара на труда, свързани с уменията и компетенциите на работната сила (Къде са дефицитите на професионалното образование?). Лектор: Радосвет Радев - председател на БСК.

Регионалната картина: Представяне на резултатите от анкетно проучване сред добричкия бизнес относно работната сила. Лектор: Николай Радев – председател на Стопанска камара Добрич

10.35 ч.: Панел 2 – примери от практиката (продължителност 60 минути)

 1. Представяне на възможностите за дуално обучение по проект „Домино“. Лектор: Петя Евтимова – ръководител на проекта
 1. Опитът на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост в областта на дуалното обучение. Лектори: Галин Господинов – председател на БКДМП, и инж. Марияна  Дражева – директор на Професионална гимназия по механотехника и електротехника - гр. Добрич 
 1. Опитът на „Албена“ АД в областта на дуалното обучение. Лектори: Красимир Станев – изп. директор на Албена АД, и Нели Апостолова - директор на Професионална гимназия по туризъм – гр. Добрич
 1. Опитът на ПГКПИ – гр. БургасЛектор: Велика Гюлемерова

11.35 ч.: Дискусия (продължителност 55-60 минути)

12.30 ч.: Край на дискусията

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Форум „Взаимодействие между бизнеса и образованието в Област Добрич“