23.04.2019 - 13.05.2019

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за платформата SWAN за повторна употреба на отпадъците”