Кръгла маса на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ ще се проведе на 8 октомври 2019 г., в Зала „Тържествена“ в УНСС – София.

Кръглата маса е посветена на 100-годишнината на Университета за национално и световно стопанство. Организатор е катедра „Човешки ресурси и социална защита“ – УНСС. Съорганизатори са: Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, Българска асоциация на КСО специалистите и Академична мрежа за социална отговорност в УНСС.

В кръглата маса са поканени да вземат участие представители на държавни институции, академичната общност, синдикати, бизнес, работодателски организации и неправителствени организации. Предстои да се обсъждат актуални проблеми, структурирани в тематични направления, сред които се открояват:

  • Първо тематично направление: България-достойно място за реализация. Социалната отговорност на държавата, бизнеса, синдикатите, неправителствените организации, образователните институции (Социално отговорни стратегии и трудови практики);
  • Второ тематично направление: Стандартите за социална и екологична отговорност. Социален одит и социална защита;

Заявки за участие се приемат на е-мейл адрес mpeicheva@unwe.bg до 20 юли 2019 година.

ПОКАНА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кръгла маса на тема: „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита