Кръгла маса за представяне на предложенията за новите стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране ще се проведе на 30 юли 2019 г., в Sense Хотел София (бул. Цар Освободител 16, Конферентна зала).

Организатор на събитието е Администрацията на Министерския съвет, в рамките на проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Проектът е насочен към повишаване качеството на административното обслужване във връзка с разширяване прилагането на комплексно административно обслужване.

При интерес можете да потвърдите участието си не по-късно от 25 юли 2019 г., на email: m.tsankova@government.bg, като посочите име, длъжност, телефон и електронна поща.

За въпроси и информация можете да се обръщате към Мария Цанкова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, тел. 02 940 20 79.

ПРОГРАМА

9.00-9.30 ч. - Регистрация на участниците

9.30-9.45 ч. – Откриване: Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ при Министерския съвет (ДМА/МС)

9.45-11.15 ч – Първи панел:

  • Регламентиране на нови стандарти за качество на административното обслужване – необходимост, ползи. Лектор: Алеко Джилджов, държавен експерт в ДМА/МС
  • Предложения за нови общи стандарти за качество на административното обслужване. Лектор: Елеонора Сергиева – Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“
  • Дискусия

11.15-11.30 ч. – Кафе пауза

11.30-13.00 ч. – Втори панел:

  • Собствени стандарти за качество на административното обслужване. Лектор: Елисавета Йотова – Адвокатско дружество „Попов, Арнаудово и партньори“
  • Нормативни промени за регламентиране на стандартите за качество на административното обслужване – предложения, очакван ефект. Лектор: Елеонора Сергиева - Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“
  • Дискусия

13.00-14.00 ч. - Обяд

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кръгла маса за представяне на предложенията за новите стандарти за административно обслужване и тяхното нормативно регламентиране