На 19 септември 2019 г. /четвъртък/ Фондация „Европейски институт“ с партньорството на Българската стопанска камара изпълняват Проект: ГРАЖДАНИ И БИЗНЕС – ПАРТНЬОРИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛ И ОБУВКИ, който цели повишаване на участието и ангажираността на гражданите и бизнеса в процесите на формулиране на промени в политиката за управление на масово разпространени отпадъци.

Срещата ще се проведе в конферентната зала на Българската стопанска камара от 10:00-14:00 часа. 

Един от основните акценти на проекта е разработването на „Проучване и анализ на практиките за събиране и третиране/оползотворяване на отпадъци от текстил и обувки“.

На 19.09 ще представим проучването и ще обсъдим очакванията, предизвикателства и възможности пред бизнеса, какви са проблемите, рисковете потребностите от информация и нови умения.

В рамките на това събитие ще коментираме какво реално предстои, какво е необходимо да се направи и какви са условията, за да се изпълняват амбициозните цели и изисквания, поставени от ЕС.

Приложени са програмата и регистрационната форма за участие в дискусията.

Програма:

9.30 - 10.00 ч.

Кафе и регистрация

10:00-10:15 ч.

Откриване

Представител на ръководството на Фондация „Европейски институт“ - г-жа Любов Панайотова, директор на Фондация „Европейски институт

Представител на ръководството на БСК – г-н Димитър Бранков, зам. Председател на БСК

10:15–11.15 ч.

Представяне на проучването на практиките за събиране и третиране/оползотворяване на отпадъци от текстил и обувки.

11.15–11.45 ч.

Кафе пауза

11.45– 13.00ч.

Дискусия

Участието на гражданите и бизнеса

Практики на общини

Бизнес решения

13.00– 14.00ч.

Нетуъркинг и лек обяд

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

КРЪГЛА МАСА  НА ТЕМА „Практики за събиране и третиране/оползотворяване на отпадъци от текстил и обувки“