23.10.2019

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Дата: 23 октомври 2019 г. (сряда)

Място: Българска стопанска камара, залата на ет. 1

____________

Българската стопанска камара изпълнява Проект SMecoMP" – Разпространяване на знания за иновациите в околната среда с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП. Проектът се финансира по програма INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, с национално съфинансиране. Дейността обединява партньори от университети и бизнес организации от България, Гърция, Македония и Кипър..

Един от основните акценти на проекта е насърчаване на устойчивото управление по околна среда и иновациите сред малките и средни предприятия и подкрепата на младите предприемачи при навлизането им в „зелената“ или „синя“ икономика, чрез създаването на нови работни места с добавена стойност.

Събитието има за цел да запознае представителите на МСП:

  • с изискванията на стандарт ISO 14001:2015,
  • предимства за МСП от внедряване на управление по околната среда. 

Участници: ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството и околната среда, служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

ПРОГРАМА

09:30 – 10:00

Регистрация

10:00-11:00

Управление по околната среда – предимства за МСП

 

Структура и съдържание на стандарта

11:00 – 11:15

Кафе

11:15 – 13:00

Основни изисквания на управлението по околна среда

Разбиране на организацията и нейния контекст. Външен и вътрешен контекст на организацията. Условия и обстоятелства, в които функционира организацията. Заинтересовани страни.

Лидерство. Политика. Роли, правомощия и отговорности в организацията.

Планиране. Действия за овладяване на рисковете и възможностите. Аспекти на околната среда. Задължения за спазване. Планирани действия. Цели по околната среда.

Поддържане. Ресурси. Компетентност. Обмен на информация. Управление на документираната информация.

Дейности. Оперативно планиране и управление.

Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.

Оценяване на резултатността. Наблюдение, измерване и оценяване. Вътрешен одит. Преглед от ръководството Постоянно подобряване

13:00 – 13:30

Дискусия, въпроси

13:30 – 14:30

Нетуъркинг и лек обяд

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Управление  по околната среда в МСП (EN ISO 14001:2015)