Стопанска камара - Кърджали организира целодневно обучение по програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и оценка на риска на работното място  съгласно действащото в Република България законодателство. Обучението е финансирано от Фонд „Условия на труд”. Успешно преминалите обучението получават Удостоверение за завършено обучение по наредба РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП. 

Обучението ще се проведе на 6 октомври 2020 г., вторник, от 9.00 до 16.00 часа, в гр. Кърджали 6600, Ул. „Г.С.Раковски” № 4 ет. 3, и е безплатно за фирмите, но с предварителна регистрация.

Заявки се приемат до 05.10.2020 г. или до запълване на местата в залата.

За контакт: Альоша Синабов, тел. 0888881530

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Кърджали: Обучение по ЗБУТ