Българската стопанска камара организира курс на тема „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID-19 чрез прилагане на добрите практики на стандартите на ISO (Системи за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса ISO 22301:2019)“.

Обучението ще се проведе в рамките на проект SMecoMP, изпълняван от БСК, в партньорство с още 7 организации от Гърция, Македония, България и Кипър, финансиран от програма INTERREG „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“.

Участието в обучението е безплатно, но с предварителна регистрация.
Заявки за участие се приемат до изчерпване на местата.

Дата: 10 ноември 2020 г., вторник

Час: 10.00-13.00 часа

Място: Конферентна зала на БСК, София, ул. Алабин 16-20.

Участието в обучението може да бъде и онлайн. На регистриралите се ще бъде изпратен линк в деня на провеждането.

Цел на курса

 • запознаване на участниците с необходимостта от поддържане на непрекъснатостта на дейността / бизнеса,
 • същност на процеса за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса

Полза от участието

Получаване на знания за изграждане и поддържане на Системи за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса, съгласно изискванията на най-новите версии ISO 22301:2019

Съдържание

 1. Въведение: Необходимост от непрекъснатост на дейноста при променливост, несигурност, комплексност, неяснота на заобикалящата среда
 2. ISO стандарти за непрекъснатост на дейността
 3. Анализ на въздействието върху дейността / бизнеса и оценяване на риска - ISO 22301:2019, ISO 31000
 4. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса - ISO 22301:2019
 5. Връзка на Системи за управление на непрекъснатостта на дейността / бизнеса със стандарта ISO 9001:2015
 6. Заключение

Формат на курса

 • Курсът е с продължителност 4 часа.
 • След завършване на курса, участниците получават Сертификат.
 • Курсът ще се проведе при строго спазване на въведените в страната противоепидемични мерки!

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев

 • IRCA Certified, ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor,
 • ERCA Certified, European Register of Certificated Auditors, ISO 14001:2015 Auditor / Lead Auditor
 • ERCA Certified, ISO 45001:2018 Auditor / Lead Auditor
 • IRCA Certified, ISO/IEC 27001:2013 Auditor / Lead Auditor,
 • https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348/
 • Еmail: mirtchev@gmail.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение: Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID-19 чрез прилагане на стандартите ISO