02.04.2021 - 25.04.2021

В продължение на вече една година мерките, предприети от правителството за ограничаване на разпространението на вируса Covid-19, наложиха работодателите рязко да променят организацията на работните процеси.

Чл. 107з от Кодекса на труда дава легална дефиниция на понятието „работа от разстояние“ станала по-разпознаваема през изтеклите месеци като „хоум офис“: „Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето и е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя“.

Практиката показа, че в обществото съществува непознаване на материята, както и какви са правата и задълженията на работодателите и служителите при работа от разстояние. Това ни провокира да съберем и обобщим натрупалия се вече опит.

Затова, в партньорство с Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Българската стопанска камара (БСК) организира анкетно допитване до своите членове на тема „Covid-19 и работата от разстояние“. 

Молим, до 25 април 2021 г. да попълните онлайн въпросника. Това ще Ви отнеме не повече от 10 минути. Вашето мнение е изключително важно за надеждността на проучването.

Анкетата е анонимна и данните от нея ще се използват в обобщен вид единствено за целите на проучването.

Резултатите от проучването ще бъдат оповестени в края на месец април 2021 г. на сайтовете на БСК – www.bia-bg.com, и на БАУХ - www.bapm.space.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Анкета: „Covid-19 и работата от разстояние“