30.11.2021

Уебинарът ще се проведе на 30.11.2021г. от 10:00 ч.

Дигитализацията не е бъдещето, тя е настоящето. Бизнесът, който пропусне дигитализацията, саботира способността си да се развива и расте.

Дигитализацията е един от основните акценти в плана за възстановяване на Европейския съюз (ЕС) от здравната криза и стратегията за развитие на промишлеността. ЕС залага цел за пълно трансформиране на икономиката, адаптирането ѝ към напредъка на цифровите технологии и постигане на въглероден неутралитет.

България трябва да измине дълъг път, за да се впише в тези цели, защото страната ни заема незавидното последно място по дигитализация на икономиката в ЕС.

Този уебинар ще ви въведе в цифровите технологии, които ще трансформират бизнеса, и ще ви демонстрира как дигитализацията подкрепя бизнеса, вкл. и малките и средни предприятия.

По време на уебинара ще научите:

  • Кои са двигателите на дигитализацията
  • Как цифровите технологии променят и подкрепят бизнеса
  • Защо дигитализацията е важна за контрола на бизнес процесите
  • Как дигитализацията и автоматизацията помагат на бизнеса да управлява бюджета по-ефективно

Как ще се финансира дигитализацията на икономиката.

РЕГИСТРАЦИЯ

ЛЕКТОРИ

ПРОГРАМА

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БЕЗПЛАТЕН уебинар: Дигитализацията на малък и среден бизнес – двигател на управлението на финансите и контрола на разходите