21.03.2023

На 21 март 2023 г. (вторник), от 10.00 часа, в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната. (вж. Становище на БСК)
  1. Избор на ротационни заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

От страна на БСК в заседанието ще участват Добри Митрев - председател на УС, и Мария Минчева - зам.-председател.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС