15.05.2024

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, под егидата на Реновейт България, в рамките на проекта EPBD.wise, организират:

конференция под наслов „ОБНОВЕНАТА ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“.

Събитието ще се състои на 15 май 2024 г., зала SOHO, Ул. Искър 4, и онлайн в платформата ZOOM.

Непосредствено след приемането на измененията в Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) на 12.04.2024 г., ще отворим широка дискусия с участието на всички заинтересовани страни за прилагането на европейската сградна политика на национално ниво.

Целта е да насърчим диалога и да подпомогнем националните власти при оценката и дефинирането на политиките и инструментите, свързани с ДЕХС, с акцент върху новия стандарт за нулево-емисионни сгради и сертификатите за енергийни характеристики.
На конференцията участие ще вземат представители на DG ENER, както и на партньорските агенции ADENE и ENEA.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Конференция „Обновената директива за енергийните характеристики на сградите – възможности и предизвикателства“