Дата: 20.06.2019

Автор: Анета Алашка

Прочетено: 684

Още от лятото на 2018 г. представителите на бизнеса представиха над 500 страници бележки и предложения относно проекта за промени в Наредба Н-18 (за касовите апарати), част от които бяха отразени, но не малко конфликтни текстове останаха във финалната версия на документа. Самата Наредба беше обнародвана в края на м. септември 2018 г. и буквално дни след това отново стартира комуникация с компетентните институции, насочена към удължаване на сроковете и корекция в текстовете. Бяха проведени серия от срещи с НАП, но така и не се стигна до удовлетворително решение.

На 11 февруари 2019 г. над 90 представители на браншови организации и фирми се включиха в организирана от БСК публична дискусия, посветена на влизащите в сила нови изисквания към касовите апарати. Въпреки отправената покана и предварително потвърденото участие, в дискусията не се включиха представители на НАП и МФ, което натрупа допълнително напрежение. Участниците в дискусията изразиха категорична убеденост в невъзможността за изпълнение на изискванията на Наредбата, особено в заложените в нея срокове. Бяха представени множество примери за неадекватност на текстовете от гледна точка на съвременното развитие на технологиите, както и на специфичните изисквания на отделните видове бизнеси. По време на дискусията бяха представени резултатите от експресно онлайн допитване, осъществено от БСК в периода 6-10 февруари, в което се включиха 2493 фирми. Според анкетираните, средната инвестиция за всяко устройство, подлежащо на промяна (вкл. разходите за СУПТО), е 2423 лв., а средният срок за въвеждане на СУПТО в експлоатация е 18 месеца (Наредба Н-18 предвижда 6-месечен срок).

На 14 февруари БСК изпрати и официално писмо до Министър-председателя, с което настоя за спешна среща, на която проблемът да бъде обсъден и да се търсят решения. Срещата се проведе на 26 април, в Министерския съвет, в присъствието на Министъра на финансите и Изпълнителния директор на НАП. Беше поет ангажимент срокът за въвеждане на новите изисквания от страна на фирмите, които използват СУПТО, да се удължи с шест месеца (до 30 септември), а дотогава експерти на МФ/НАП и браншовите организации да подготвят промени в Наредбата, които да гарантират възможността тя да бъде приложена, без излишни сътресения за фирмите. В последния възможен ден (29 март) преди влизането на изискванията на Наредбата в сила (31 март) бяха обнародвани промените в сроковете – до 30.09.2019 г.

На 1 април БСК изпрати поредно писмо до Министър-председателя, с което го информира за развитието по казуса след проведената при него среща. В писмото си БСК изрази съжаление, че партньорското поведение от страна на бизнеса не беше оценено от страна на НАП и е на лице пълна липса на разбиране от страна на отговорните институции. „Удължаването на част от сроковете по Наредбата, без това да е придружено с промени по същество, само отлага хаоса с няколко месеца! Не се реализира постигнатият ангажимент в срока до 30 септември т.г. да бъдат решени същностните различия“, се казва в писмото на БСК и се изразява очакване Премиерът да упражни необходимия институционален контрол и в оптимално кратки срокове натрупаните проблеми да бъдат преодолени.

Междувременно, в БСК бяха проведени множество срещи с браншови организации и фирми, с цел търсене на пътища за решаване на проблема. Продължи и активното участие на бизнеса във формираните в НАП работни групи.

В края на месец април БСК стартира инициатива за събиране на подкрепа от страна на организации и фирми за завеждане на съдебен иск пред Върховния административен съд, както и за сезиране на Европейската комисия относно противозаконни текстове в Наредба Н-18. Инициативата привлече общо 506 участници, но едва 115 от тях се включиха с финансова подкрепа, като постъпилите средства са в общ размер 22 280 лв. с ДДС при необходими 24 000 лв. без ДДС. Документацията за завеждане на исковете (вкл. пълномощни и др.) е в процес на окомплектоване и до края на м. юни ВАС и ЕК ще бъдат сезирани официално.