През последните 10 години повечето икономически сектори в България са в застой, делът на фасилити мениджмънт бизнеса обаче нараства. На какво се дължи тази положителна тенденция?

Фасилити мениджмънт индустрията в България се развива в синхрон с появата на сградите от нов тип – бизнес комплекси, офис сгради, търговски центрове и логистични паркове, което изисква нов подход за управление и поддръжка, за да се осигури максимална функционалност и комфорт на работното място чрез интегриране на хора, процеси и технологии. Основният ни приоритет е подобряването на качеството на живот в нашите сгради и следваме световните тенденции.

По данни на EUROFM - Европейската фасилити мениджмънт асоциация, на която БГФМА е активен член, се нареждаме на лидерското място сред страните от Югоизточна Европа. За прогресивното развитие на бранша способства и сериозната академична подкрепа на СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС, които подготвят все повече специалисти.

Как се промени браншът за последните 10 години?

Броят на компаниите за професионални услуги по управление на недвижимата собственост нараства, Вече имаме натрупани опит, познания и самочувствие за добре вършена работа. Ако преди 10-15 години фасилити мениджмънтът беше свързван с технически услуги като почистване и охрана, то сега се търсят и предлагат все повече интегрираните услуги, целящи оптимизиране на процесите по управление и поддръжка на сградите.

В последните години енергийната ефективност, дигиталните и иновативни материали и технологии водят до подобряване качеството на живот на сградите. За нас това е постоянна цел. Вече има няколко знакови сгради с международна сертификация. Все повече компании си поставят за цел енергийна ефективност чрез фасилити мениджмънт операции, същевременно с грижа за околната среда.

Какво отчитате като голям успех на БГФМА?

БГФМА вложи ресурс в налагането на професията и бранша, като успешно регистрира професията „Фасилити мениджър“ в Националния класификатор на професиите и длъжностите през 2011 г. Съвместно с Българския институт по стандартизация наложихме европейските стандарти EN 15221 като български, което е стимул за професионализъм.

Работим успешно с ВУЗ-овете, но и сами обучаваме практикуващите фасилити мениджмънт специалисти. Съчетавайки успешни примери от практиката ни в корпоративния сектор с теорията, участваме с предложения и работни групи за подобрения на нормативната база, отнасяща се до все по-актуалната тема за управление на етажната собственост.

През миналата година София стана първата столица в Югоизточна Европа, домакин на Европейската фасилити мениджмънт конференция EFMC'2018. По „Еразъм+“ в партньорство с организации от други европейски държави създадохме безплатен онлайн курс за подобряване дигиталните умения на фасилити мениджърите, свързани с околната среда.

Пред какви новости е изправено професионалното управление на сградния фонд в България?

Актуални са новите международни стандарти по фасилити мениджмънт ISO 41000. Амбицията ни е в кратки срокове да ги направим достъпни на роден език. Познавайки правилата, колегите ще могат да предоставят още по-професионални услуги, а и клиентите ни ще знаят какво да изискват.

Тази година стартирахме и амбициозна международна инициатива за фасилити мениджмънт и енергийна ефективност в контекста на променящата се градска среда – Smart & Green Business Camp, на която сме поканили водещи български и чуждестранни специалисти. Сигурни сме, че има смисъл да правим правилните неща. Ползите ще са за всички.

 

Дата: 20.06.2019

Автор: Иван Велков

Прочетено: 1201