Дата: 16.09.2020

Автор: БСК

Прочетено: 1383

NOBLESSE OBLIGE

ТЕМА НА БРОЙ 7: НОВО НАЧАЛО

__________

NOBLESSE ОBLIGE е печатно издание на Българска стопанска камара. Печата се във формат А4, на 70 грама висококачествена офсет хартия, с обем 88 страници, в тираж 3000 екз.

АУДИТОРИЯ:

Noblesse Oblige е единственото списание, което се разпространява безплатно ОТ бизнеса и ЗА бизнеса. Представя добрите примери и иновативните решения. Не подлежи на цензура.

Списанието се разпространява безплатно сред членовете на Българската стопанска камара в цялата страна, институции и бизнес организации, собственици и топ-мениджъри на водещите български компании, както и до 150 лидери на мнение в София.

Разпространява се до:

  • Над 100 браншови организации и техните членове
  • Над 100 местни структури на Българската стопанска камара
  • Лично до мениджърите на над 100 големи български компании
  • Членове на парламентарни комисии, министри, депутати и дипломати
  • Неправителствени организации
  • Всички университети в страната
  • Столични заведения, членове на Българска асоциация на заведенията
  • По време на събития, на които БСК е организатор или партньор.

Читателите са добре образовани, с разнообразни интереси и любопитни към случващото се по света и в България. Пътуват често. Икономически активни. Реализират своите новаторски бизнес идеи в България. Търсят и оценяват различната гледна точка. Възраст: 25-65 годишни.

Изпраща се персонално "до хора, които заслужават"!

Списанието има и онлайн версия, достъпна през сайта на БСК, както и през профилите на Камарата в социалните мрежи.

___________ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМА

Първо фолио   1780 лв.
Второ фолио   1480 лв.
Вътрешно фолио   1280 лв.
Цяла дясна страница   1090 лв.
Цяла лява страница   880 лв. (за последната 1/3 от списанието - 640 лв.)
Трета корица   1380 лв.
Четвърта корица   1780 лв.
Content присъствие (PR, интервю, advertorial, друг тип рекламна публикация).
Приема се след съгласуване, публикува се като част от съдържанието и е с дизайна на списанието
  +25% върху стандартните цени


Забележка:

Втора корица не се предлага самостоятелно  I  Половин страница не се приема като формат  I  Цените са без ДДС!

 


 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

Файлови формати

Файловете следва да са с резолюция 300 dpi, EPS, AI, TIF, PSD, INDD или PDF. Текстовете в TIF и PDF формати да са растеризирани. Текстовете в EPS да са в криви. Файлът се подава в необрязан формат!
 

Размери на страница

202х276 мм обрязан формат
207х286 мм необрязан формат

вж. МАКЕТ на страници
 

 
Размери на фолио

404×276 мм обрязан формат
414х286 мм необрязан формат

Вж. МАКЕТ на фолио
 

Срокове

Крайният срок за подаване на готови визии за бр.7 е 15 декември 2020 г.!
Броят ще излезе от печат на 15 януари 2021 г.
 

Тема на броя НОВО НАЧАЛО

 

ЗА КОНТАКТ:
Гергана Гиздина – тел. 0883 499 229, изпратете Email

 


 

РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ ДО ХОРА, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ!